Observació

Resultats de l’observació

La tasca que van dur a terme els observadors juntament amb els relators de la plataforma va consistir en assistir a les sessions del judici oral al Tribunal Suprem i preparar resums diaris de les sessions. Així mateix, es van publicar valoracions setmanals amb els elements que les persones observadores consideraven destacables des de la perspectiva dels drets fonamentals.

En aquesta pàgina s’han inclòs els resums diaris de les sessions del judici, les valoracions setmanals del judici i tots els informes preparats per la plataforma International Trial Watch.

Setmana 1

Sessió 1 (12 de febrer)

Qüestions prèvies de les defenses

Sessió 2 (13 de febrer)

Qüestions prèvies de les acusacions

Sessió 3 (14 de febrer)

Qüestions prèvies i interrogatori dels acusats

Setmana 1 (18-02-19)

Comunicat setmanal

Setmana 2

Sessió 4 (19 de febrer)

Interrogatori dels acusats

Sessió 5 (20 de febrer)

Interrogatori dels acusats

Sessió 6 (21 de febrer)

Interrogatori dels acusats

Setmana 2 (25-02-19)

Comunicat setmanal

Setmana 3

Sessió 7 (26 de febrer)

Interrogatori dels acusats

Sessió 8 (27 de febrer)

Prova testifical

Sessió 9 (28 de febrer)

Prova testifical

Setmana 3 (4-03-19)

Comunicat setmanal

Setmana 4

Sessió 10 (4 de març)

Prova testifical

Sessió 11 (5 de març)

Prova testifical

Sessió 12 (6 de març)

Prova testifical

Sessió 13 (7 de març)

Prova testifical

Setmana 4 (11-03-19)

Comunicat setmanal

Setmana 5

Sessió 14 (11 de març)

Prova testifical

Sessió 15 (12 de març)

Prova testifical

Sessió 16 (13 de març)

Prova testifical

Sessió 17 (14 de març)

Prova testifical

Setmana 5 (18-03-19)

Comunicat setmanal

Setmana 6

Sessió 18 (19 de març)

Prova testifical

Sessió 19 (20 de març)

Prova testifical

Sessió 20 (21 de març)

Prova testifical

Setmana 6 (25-03-19)

Comunicat setmanal

Setmana 7

Sessió 21 (25 de març)

Prova testifical

Sessió 22 (26 de març)

Prova testifical

Sessió 23 (27 de març)

Prova testifical

Sessió 24 (28 de març)

Prova testifical

Setmana 7 (1-04-19)

Comunicat setmanal

Setmana 8

Sessió 25 (2 d’abril)

Prova testifical

Sessió 26 (3 d’abril)

Prova testifical

Sessió 27 (4 d’abril)

Prova testifical

Setmana 8 (8-04-19)

Comunicat setmanal

Setmana 9

Sessió 28 (9 d’abril)

Prova testifical

Sessió 29 (10 d’abril)

Prova testifical

Sessió 30 (11 d’abril)

Prova testifical

Setmana 9 (15-04-19)

Comunicat setmanal

Setmana 10

Sessió 31 (15 d’abril)

Prova testifical

Sessió 32 (16 d’abril)

Prova testifical

Sessió 33 (17 d’abril)

Prova testifical

Setmana 10 (22-04-19)

Comunicat setmanal

Setmana 11

Sessió 34 (23 d’abril)

Prova testifical

Sessió 35 (24 d’abril)

Prova testifical

Sessió 36 (25 d’abril)

Prova testifical

Setmana 11 (29-04-19)

Comunicat setmanal

Setmana 12

Sessió 37 (29 d’abril)

Prova testifical

Sessió 38 (30 d’abril)

Prova testifical

Setmana 12 (6-05-19)

Comunicat setmanal

Setmana 13

Sessió 39 (6 de maig)

Prova testifical

Sessió 40 (7 de maig)

Prova testifical

Sessió 41 (8 de maig)

Prova testifical

Sessió 42 (9 de maig)

Prova testifical

Setmana 13 (13-05-19)

Comunicat setmanal

Setmana 14

Sessió 43 (13 de maig)

Prova testifical

Sessió 44 (14 de maig)

Prova testifical

Setmana 14 (20-05-19)

Comunicat setmanal

Setmana 15

Sessió 45 (22 de maig)

Prova testifical i pericial

Sessió 46 (23 de maig)

Prova testifical i pericial

Setmana 15 (27-05-19)

Comunicat setmanal

Setmana 16

Sessió 47 (27 de maig)

Prova documental

Sessió 48 (28 de maig)

Prova documental

Sessió 49 (29 de maig)

Prova documental i fase de conclusions

Setmana 16 (3-06-19)

Comunicat setmanal

Setmana 17

Sessió 50 (4 de juny)

Conclusions definitives de les acusacions

Setmana 17 (10-06-19)

Comunicat setmanal

Setmana 18

Sessió 51 (11 de juny)

Conclusions definitives de les defenses

Sessió 52 (12 de juny)

Conclusions definitives i últimes paraules dels acusats

Observació

Resultats de l’observació

Alguns dels observadors que van participar en l’observació del judici van preparar informes que es van recollir en un document que es pot consultar aquí:

Gràcies a la feina dels observadors i de la plataforma en el seu conjunt, també s’han pogut dur a terme els següents posicionaments:

Informe Preliminar

Un cop finalitzat el judici oral de la causa especial 20907/2017 del Tribunal Suprem, International Trial Watch va elaborar un informe basat en la tasca d’observació duta a terme durant la seva celebració. L’informe es va presentar públicament en un acte al CCCB de Barcelona el dia 9 de juliol de 2019 i s’hi van adherir 16 organitzacions nacionals i internacionals.

L’objecte de l’informe era el judici oral, tot i que es van tenir en compte elements derivats de la fase d’instrucció i les investigacions prospectives que van començar el 2015. Les consideracions producte de l’observació es van agrupar en dos blocs: les referides als aspectes substantius de la causa i les relatives als aspectes processals.

Informe Ombra

El juliol de 2019 també es va presentar l’Informe Ombra a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans per la seva consideració en el marc de l’Examen Periòdic Universal d’Espanya.

L’Examen Periòdic Universal (EPU) és un procediment singular que inclou un examen dels expedients de drets humans de tots els Estats Membres de les Nacions Unides. L’EPU és un procediment dirigit pels Estats sota l’auspici del Consell de Drets Humans, que ofereix a cada Estat l’oportunitat de declarar quines mesures ha adoptat per millorar la situació dels drets humans en el país i per complir amb les seves obligacions en la matèria.

La situació dels drets humans de cada Estat Membre és revisada en el marc de l’EPU cada cinc anys i amb anterioritat a la sessió de l’EPU s’obre un termini perquè la societat civil de l’Estat en qüestió presentin les seves comunicacions.

El resultat de cada revisió queda reflexat en un “informe final” que inclou una llista de les recomanacions que l’Estat examinat haurà d’implementar abans de la propera revisió.

En el cas d’Espanya, el 22 de gener de 2020 es va sotmetre a l’EPU. Prèviament la comunicació presentada per International Trial Watch en forma d’Informe Ombra es va incloure a la comunicació conjunta JS18 del resum publicat per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans sobre comunicacions de la societat civil.

CastellanoEnglish
Informe Ombra

Resum comunicacions de la societat civil

Informe final

Valoració de la sentència

Després d’analitzar detalladament la sentència 459/2019 del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2019, International Trial Watch va fer públic en un acte a Madrid la seva valoració fàctico-jurídica de la sentència.
La valoració conclou que el procés i la sentència conculquen els següents principis i drets: el principi de legalitat penal, el dret a la llibertat, la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica, el dret de reunió pacífica i el lliure exercici de càrrec públic representatiu, així com el dret a un procés degut i amb totes les garanties.