International Trial Watch

Transparència

Ingressos obtinguts

Per a la realització dels seus objectius la plataforma International Trial Watch s’ha finançat 100% de donacions provinents de persones individuals. En total s’han rebut 169.581,33 € provinents de 4.466 donacions de 2.741 donants diferents.

Despeses realitzades

El total de les despeses realitzades pel projecte és de 168.395,11 € i s’han desglossat en 4 categories:

  • Viatges i estada d’observadors;
  • Despeses de comunicació i difusió del projecte;
  • Recursos humans necessaris per la logística; elaboració de relatories i gestió econòmica; i
  • Serveis contractats de traducció, auditoria, comissions bancàries i altres.

El total de les despeses del projecte són despeses directament vinculades a l’execució del projecte. Pot veure’s el detall de les partides a la següent taula.

La diferència entre els 169.581,33 € ingressats i els 168.395,11 € gastats és de 1.185,22 € que s’han guardat per si la plataforma té alguna despesa durant el que queda de 2020 i en cas que al gener de 2021 en resti una part es farà una donació.

Despeses

Despeses de viatges

Despeses de viatges i estada d’observadors nacionals, internacionals i d’Europa, així com de les persones coordinadores de la plataforma que en feien l’acompanyament al judici. Bitllets de transport, hotels, dietes i desplaçaments.

57.507,19 € (34 %)

Despeses de comunicació, difusió i materials

Despeses de comunicació, difusió i materials. Web i domini, maquetacions i traduccions generals, impressions, rodes de premsa, vídeos, fotos, difusió, material d’oficina, viatges d’incidència a Madrid i Ginebra, lloguer sales actes comunicatius i sou del personal de comunicació de la plataforma.

42.807,91 € (25 %)

Despeses de personal logístic

Sous de coordinació logística, sous de relatories diàries i sou de gestió econòmica.

47.877,60 € (28 %)

Serveis, lloguers i altres

Serveis de traduccions simultània, auditoria, gestoria laboral, procuradoria, lloguers de coworking, i comissions bancàries i de pagaments per la web

20.202,41 € (12 %)

Total

168.395,11 €

Descarrega l’informe d’auditoria aquí.