Judici oral

Prova pericial

La prova pericial es va practicar durant dues sessions del judici, els dies 22 i 23 de maig de 2019.

Hi van intervenir un total de 17 persones entre les quals hi havia funcionaris del Ministeri d’Hisenda per determinar els fons públics destinats a l’organització, preparació, logística, financiació i execució del referèndum, o tècnics per valorar el possible valor de l’ús dels immobles on es va celebrar el referèndum.

22 de maig de 2019

María del Carmen Tejera Funcionaria del Ministeri d’Hisenda
Sara Izquierdo Funcionaria del Ministeri d’Hisenda
Teresa Cecilia Hernández Funcionaria del Ministeri d’Hisenda
Mercedes Vega Interventora General de l’Estat
John Paul Lederach Sociòleg i professor universitari
Jesus Castañar Sociòleg i professor universitari

Consulta el resum de la sessió.

23 de maig de 2019

Carlos Javier Irisarri Tècnic de Segipsa
José Manuel Cámara Tècnic d’Ibertasa
Jordi Duatis Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya
Joan Güell Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya
Agent de la Guardia Civil amb TIP S51761E Traductor d’una entrevista realitzada al Joaquim Forn a Vilaweb
Sergent de la Guardia Civil amb TIP R92560Q Autor de l’informe sobre els documents intervinguts al despatx del Sr. Jové
Xavier Crusi Director del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Sant Pau de Barcelona
Ferran Caballero Cap clínic d’urgències de l’Hospital Sant Pau de Barcelona
Gemma Rigau Especialista en Filologia catalana y hispànica
José Navarro Especialista en Tecnologies de la Informació i Tractaments de Dades Massius
Rubén Pujol Especialista en Tecnologies de la Informació i Tractaments de Dades Massius

Consulta el resum de la sessió.

Judici oral
 

Prova documental

La prova documental es va practicar durant tres sessions senceres del judici, concretament el 27, 28 i 29 de maig, i durant aquesta fase va destacar la visualització de vídeos, la visualització de molts dels quals no havia estat permesa pel President de la Sala durant la fase testifical malgrat les protestes reiterades de les defenses.

Visualitza les sessions del 27, 28 i 29 de maig corresponents a la fase de la prova documental.

Sessió 47 (27-05-2019)

Prova documental

Sessió 48 (28-05-2019)

Prova documental

Sessió 49 (29-05-2019)

Prova documental