Qüestions prèvies

Defenses

El primer dia del judici, el 12 de febrer de 2019, va correspondre a la fase de qüestions prèvies de les defenses dels acusats.

Durant aquesta fase les defenses van poder plantejar qüestions prèvies en relació a la inadmissió de proves i les vulneracions de drets fonamentals.

Consulta el resum de la sessió.

Qüestions prèvies

Acusacions

Durant la segona sessió del judici el dia 13 de febrer de 2019, les Acusacions van poder respondre a les al·legacions dutes a terme per les defenses durant la primera sessió del judici, en relació a les vulneracions de drets constitucionals de naturalesa processal i de drets constitucionals en la seva vessant material.

Consulta el resum de la sessió.

Qüestions prèvies

Resolució de les qüestions prèvies

Abans d’iniciar la fase d’interrogatori dels acusats, el dia 14 de febrer de 2019 durant la tercera sessió del judici el Tribunal es va pronunciar sobre les al·legacions de les parts durant el tràmit de les qüestions prèvies que van tenir lloc els dos primers dies del judici.

El President de la Sala va precisar que algunes de les qüestions plantejades per les defenses ja s’havien resolt mitjançant interlocutòria de l’1 de febrer de 2019, que d’altres es tractarien amb un motivació sucinta i que totes obtindrien una resposta extensa a la sentència.

Consulta el resum de la sessió.