“Les respostes policials han de ser en tot moment proporcionades i necessàries.”

Leave a Reply

thirteen − two =